Stále napredujeme

Uskladnenie a zhodnocovanie
nie nebezpečných odpadov.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 910 531 011

Uskladnenie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Postaráme sa o ekologické spracovanie a uskladnenie stavebného odpadu podľa aktuálnych štandardov a noriem.

-> Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

-> Zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

príprava stavieb

01 / STAVEBNÝ ODPAD

Stavebný odpad.

Stavebný odpad najprv podrvíme v súlade s vysokými ekologickými štandardami. Ďalej ho vieme využiť znovu v stavebníctve. Rovnako vieme váš stavebný nie nebezpečný odpad aj uskladniť na našej vlastnej skládke netoxického odpadu, ktorou disponujeme na našom pozemku.

uskladnenie odpadov begbie
uskladnenie odpadov

VIDEO.